Proponowany harmonogram spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

11.10.2016r., godz. 17:00
15.11.2016r., godz. 17:00
13.12.2016r., godz. 18:15
19.01.2017r., godz. 18:15
08.02.2017r., godz. 17:00
07.03.2017r., godz. 17:00
11.04.2017r., godz. 17:00
09.05.2017r., godz. 17:00
06.06.2017r., godz. 17:00

Dodatkowe terminy mogą zostać ustalone w miarę potrzeb.


Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

15 września odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 im. Orła Białego. Podczas zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu. Przedstawicielami Zarządu Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 im. Orła Białego w Policach w roku szkolnym 2016/2017 zostali:

1) Przewodniczący - Pan Adam Marczak (IIa)
2) Z-ca Przewodniczącego - Pani Monika Malicka (IIc)
3) Sekretarz - Pani Małgorzata Majchrzak-Pożarowska (Id)
4) Sekretarz - Pani Joanna Hausner (IIa)

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi i życzymy sukcesów oraz satysfakcji w podejmowaniu wspólnych działań dla dobra całej społeczności szkolnej. Jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu, miłą, życzliwą atmosferę podczas dyskusji.
Dyrekcja Gimnazjum nr 2 im. Orła Białego w Policach

Sprawozdania z działalności RR w roku szkolnym 2015/2016

UCHWAŁY

  • "Rada Rodziców Gimnazjum nr 2 podjęła w dniu 15.09.2016r. uchwałę w sprawie wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców. Wysokość składki na rok szkolny 2016/2017 wynosi 20zł."